ไอบ่อย การไอ ไอเรื้อรัง อาการไอ รู้จักอาการไอและเรื่องเกี่ยวกับอาการไอ

ไอบ่อย การไอ ไอเรื้อรัง อาการไอ รู้จักอาการไอและเรื่องเกี่ยวกับอาการไอ

ไอบ่อย การไอ ไอเรื้อรัง อาการไอ อาการไอคืออะไรรู้จักการไอให้มากขึ้นกว่าเดิม

ไอบ่อย

ไอบ่อย การไอ ไอเรื้อรัง อาการไอ การไอเป็นกลไกอย่างหนึ่งของการป้องกันระบบหายใจไม่ให้ได้รับอันตราย ปกติเราหายใจเอาอากาศเข้าออกผ่านปอดวันละมาก ๆ (ประมาณ 8,000 – 12,000 ลิตรต่อวันขึ้นกับปริมาณการทำงานและการออกกำลัง)

ขณะที่ในอากาศมีของเสียที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจปะปนอยู่ ยิ่งอยู่ในเมืองยิ่งมีมากจากการสูบบุหรี่ มลภาวะเป็นพิษอาจเป็นในรูปฝุ่นละออง ก๊าซเคมี และเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสต่างๆ ร่างกายจึงมีวิธีกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อลดอันตรายของทางเดินหายใจลง ฝันบอกเหตุ

ผงฝุ่นละอองขนาดโตเมื่อหายใจเข้าไป (โตเกินกว่า 10 ไมครอน) ส่วนใหญ่จะติดอยู่ในส่วนโพรงจมูกและหลอดลมส่วนบน มีฝุ่นที่มีขนาดเล็กเท่านั้นที่จะผ่านลงไปในหลอดลมส่วนล่างได้ ดังนั้นผงฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีอันตรายกว่าผงฝุ่นละอองขนาดใหญ่

ที่พักบ้านป่าบงเปียง