โรคไวรัสตับอักเสบบี สัญญานเตือนโรคตับ รู้จักและเข้าใจโรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี สัญญานเตือนโรคตับ รู้จักและเข้าใจโรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี สัญญานเตือนโรคตับ รู้จักว่าการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร

โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี สัญญานเตือนโรคตับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบบีคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ โรคลูปัส

การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน และการเจาะหู การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บร่วมกัน แทงบอลเงินสด

การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ (ถ้าแม่มีเชื้อลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ 90%) การถูกเข็มตำจากการทำงาน การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล อย่างไรก็ดี เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหารหรือน้ำดื่ม การให้นม และการจูบกัน (ถ้าปากไม่มีแผล)