โรคร้ายใกล้ตัว

โรคร้ายใกล้ตัว 5 โรคร้ายที่เป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุด

โรคร้ายใกล้ตัว โรคที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณอาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว โรคมะเร็ง

โรคร้ายใกล้ตัว โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ กล่าวคือ เซลล์แบ่งตัวและเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อตัวเป็นเนื้องอกร้ายและมีศักยภาพที่จะรุกรานร่างกายโดยรอบ มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อยู่ห่างไกล

ผ่านทางระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด แต่ไม่ใช่เนื้องอกทั้งหมดที่เป็นมะเร็ง เนื่องจากเนื้องอกนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัย จึงไม่ลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงและไม่แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย อาการและอาการแสดงของมะเร็งที่เป็นไปได้ โรคร้ายแรง มีอะไรบ้าง

ได้แก่ มีก้อนใหม่ เลือดออกผิดปกติ ไอเป็นเวลานาน น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ และการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของลำไส้และลำไส้ อื่นๆ แต่อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากปัญหาอื่นๆ เช่นกัน มีมะเร็งที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 100 ชนิดที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

สาเหตุของโรคมะเร็งมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วน มีหลายปัจจัยที่ช่วยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง รวมถึงการสูบบุหรี่ (อัตราการเสียชีวิต 22%) ปัจจัยด้านอาหาร การขาดการออกกำลังกาย โรคอ้วน และการบริโภคแอลกอฮอล์ (อัตราการเสียชีวิตรวม 10%) ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชื้อ การได้รับรังสี และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ในประเทศกำลังพัฒนา มะเร็งเกือบ 20% เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ชนิด C และฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส โดยทั่วไปก่อนที่มะเร็งจะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของยีนหลายอย่างเกิดขึ้นก่อน มะเร็งประมาณ 5-10% เกิดจากการติดเชื้อทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำลายยีนได้โดยตรง หรืออาจควบคู่ไปกับความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนในเซลล์ที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง มะเร็งประมาณ 5-10% สามารถติดตามโดยตรงไปยังความบกพร่องทางพันธุกรรม

โรคร้ายใกล้ตัว โรคที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณอาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว โรคหัวใจ

โรคหัวใจอาจรักษาหายได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ ดังนั้นควรพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวเกี่ยวกับสภาพของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหากคนในครอบครัวของคุณมีประวัติโรคหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและภายในเป็นโพรง ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางใต้กระดูกหน้าอก ไปทางซ้ายเล็กน้อย หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิต นำออกซิเจนและสารอาหารไปยังทุกส่วนของร่างกาย

หัวใจของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง หัวใจซีกขวารับเลือดจากร่างกาย แล้วสูบฉีดเข้าปอดเพื่อรับออกซิเจน เลือดออกซิเจนจะกลับสู่ด้านซ้ายของหัวใจ และจะถูกสูบฉีดผ่านเส้นเลือดเอออร์ตาไปยังทุกส่วนของร่างกาย

หัวใจของเขาเริ่มเต้นตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในครรภ์มารดา กล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะพิเศษมากกว่ากล้ามเนื้ออื่นๆ คือ สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เอง 5 โรคร้ายแรง มีอะไรบ้าง

กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากหัวใจห้องบนขวา (Sinus Node) และกระจายไปตามเซลล์นำไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในหัวใจ เริ่มจากเอเทรียมขวาไปเอเทรียมซ้ายและลงจากห้องล่าง เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า จะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดการบีบตัวของห้องหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

อายุ – อายุมากขึ้นความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงเสียหาย การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

เพศ – ผู้ชายมักมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่า แต่สำหรับผู้หญิง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังวัยหมดประจำเดือน

ปัจจัยทางพันธุกรรม – ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย (ก่อนอายุ 55 สำหรับผู้ชายและ 65 สำหรับผู้หญิง)

การสูบบุหรี่ – นิโคตินทำให้หลอดเลือดหดตัว และคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถทำลายเยื่อบุชั้นในได้ ดังนั้นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจจึงง่ายกว่า อาการหัวใจวายพบได้บ่อยในผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่

อาหารที่ไม่ถูกต้อง – อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เกลือ น้ำตาลและคอเลสเตอรอลสูง ทำให้เกิดโรคหัวใจได้

ความดันโลหิตสูง – ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและหนาขึ้น ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง – ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยเฉพาะชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL-cholesterol) สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้

เบาหวาน – เบาหวานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

โรคร้ายใกล้ตัวโรคที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณอาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว โรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคเรื้อรังที่ความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงกว่าปกติตลอดเวลา ค่าความดันโลหิตประกอบด้วยค่า 2 ค่า ได้แก่ ค่าความดันซิสโตลิกและค่าความดันซิสโตลิก ซึ่งเป็นความดันสูงสุดและต่ำสุดในระบบหลอดเลือดตามลำดับ ความดันซิสโตลิกเกิดขึ้นเมื่อช่องท้องด้านซ้ายหดตัวมากที่สุด

ความดันหัวใจห้องบนที่ผ่อนคลายเกิดขึ้นเมื่อช่องด้านซ้ายผ่อนคลายมากที่สุดก่อนการหดตัวครั้งต่อไป ความดันโลหิตปกติในช่วงพักอยู่ระหว่าง 100–140 มม. ปรอท ระหว่างการหดตัวของหัวใจห้องล่าง และ 60–90 มม. ปรอท ระหว่างการคลายตัวของหัวใจ ความดันโลหิตสูง หมายถึง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม. ปรอท เมื่อเวลาผ่านไป สำหรับเด็ก มีการใช้ตัวเลขต่างกัน

ความดันโลหิตสูงมักไม่ก่อให้เกิดอาการตั้งแต่แรก แต่ความดันโลหิตสูงแบบถาวรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดโป่งพอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคไตเรื้อรัง โรคร้ายแรง กรุงไทยแอกซ่า

ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็นความดันโลหิตสูงหลัก (ไม่ทราบสาเหตุ) และความดันโลหิตสูงรอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90–95 จัดเป็นความดันโลหิตสูงขั้นต้น หมายถึงการมีความดันโลหิตสูงโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

ส่วนที่เหลืออีก 5-10 เปอร์เซ็นต์จัดเป็นความดันโลหิตสูงระดับทุติยภูมิ ซึ่งมักมีสาเหตุที่สามารถระบุได้ เช่น โรคไตเรื้อรัง การตีบตันของหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดแดงไตหรือโรคต่อมไร้ท่อเช่น aldosterone, cortisol ส่วนเกินหรือ caticolamine

การเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้ ยายังคงมีความจำเป็นในผู้ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไม่เพียงพอหรือไม่ได้ผล

การรักษาความดันเลือดแดงสูงปานกลาง (กำหนดเป็น >160/100 มม. ปรอท) ด้วยยามีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่เพิ่มขึ้น ประโยชน์ของการรักษาความดันโลหิตให้อยู่ระหว่าง 140/90 ถึง 160/100 มม. ปรอทนั้นมีความชัดเจนน้อยกว่า บางบททบทวนว่าไร้ประโยชน์ แต่บางคนก็ว่า

โรคร้ายใกล้ตัว

โรคร้ายใกล้ตัว โรคที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณอาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว โรคเบาหวาน

เป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน น้ำตาลในเลือดสูงทำให้ปัสสาวะบ่อยเพิ่มความกระหายและความหิวหากไม่ได้รับการรักษา โรคเบาหวานอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้หลายอย่าง

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้แก่ ภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน และอาการโคม่าที่ไม่เป็นคีโตติก ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย แผลที่เท้า และความเสียหายต่อดวงตา

โรคเบาหวานเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอหรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่ผลิตได้อย่างเหมาะสม น้ำตาลที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยการควบคุมอินซูลิน โรคที่คนไทยเป็นเยอะที่สุด 2563

เมื่ออินซูลินมีปัญหาทำให้ไม่สามารถสกัดน้ำตาลได้ จึงมีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก ไตจึงขับของเสียออกทางปัสสาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะมีรสหวาน เบาหวานมีสามประเภทหลัก:

โรคเบาหวานประเภท 1 เกิดจากการที่ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ นี้เคยเรียกว่า “เบาหวานขึ้นอยู่กับอินซูลิน” หรือ “เบาหวานก่อนวัยอันควร” สาเหตุยังไม่ทราบ

โรคเบาหวานประเภท 2 เริ่มต้นด้วยการดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นภาวะที่เซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างถูกต้อง ขณะที่โรคดำเนินไป อาจมีภาวะขาดอินซูลินด้วย ในอดีตเรียกว่าเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน หรือ “เบาหวานในผู้ใหญ่” สาเหตุหลักมาจากการมีน้ำหนักเกินและออกกำลังกายไม่เพียงพอ

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นประเภทหลักที่สาม และเกิดขึ้นเมื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีประวัติเป็นเบาหวานมาก่อนมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

โรคร้ายใกล้ตัวโรคที่อยู่ใกล้ตัวที่คุณอาจเป็นได้แบบไม่รู้ตัว โรคอ้วน

เงื่อนไขทางการแพทย์ที่ไขมันในร่างกายสะสมจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ อายุสั้นและมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพิจารณาว่าคนอ้วนหรือไม่นั้นพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นตัววัด เท่ากับน้ำหนัก (เป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง บุคคลที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ตร.ม. ถือเป็นคนอ้วน โดยช่วง 25–30 กก./ตร.ม. กำหนดว่ามีน้ำหนักเกิน

โรคอ้วนเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจชนิดที่ 2 เบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มะเร็งบางชนิดและโรคข้อเข่าเสื่อม โรคอ้วนเกิดจากการได้รับพลังงานจากอาหารมากเกินไป การขาดการออกกำลังกายและความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุด แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่กรณีที่เกิดจากยีนหรือพันธุกรรม ใบรับรอง แพทย์ 5 โรค ร้ายแรง

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ยาเสพติดหรือโรคทางจิตเวชเป็นหลัก สำหรับมุมมองที่ว่าคนอ้วนบางคนกินน้อยลง แต่น้ำหนักขึ้นเนื่องจากการเผาผลาญช้า มีหลักฐานสนับสนุนจำกัด โดยเฉลี่ยแล้ว คนอ้วนจะสูญเสียพลังงานมากกว่าคนผอม เพราะพวกเขาต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อรักษามวลกาย คนอ้วนจะเหนื่อยเร็วกว่าคนผอม

การจำกัดอาหารและการออกกำลังกายเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคอ้วน สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการลดการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น อาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง และโดยการเพิ่มการบริโภคใยอาหาร ยาลดน้ำหนักอาจรับประทานเพื่อลดความอยากอาหารหรือลดการดูดซึมไขมันเมื่อใช้ร่วมกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

หากการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และยาไม่ได้ผล บอลลูนในกระเพาะอาหารอาจช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ หรืออาจทำการผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรของกระเพาะอาหารและความยาวของลำไส้ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและลดความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร

บทความอื่น>>> โรคพันธุกรรม

เว็บแทงบาคาร่า>>> บาคาร่า 1 บาท