โรคจากฝุ่นควัน

โรคจากฝุ่นควัน PM2.5 ภัยเงียบที่มองไม่เห็น อันตรายจากฝุ่นละออง

โรคจากฝุ่นควัน อันตรายจากฝุ่นละออง ละอองฝุ่น มักเป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์อย่างเราเกิดโรคภัย

โรคจากฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศ หมายถึง ฝุ่นละออง หมอกควัน วัตถุอันเป็นอันตราย และโมเลกุลชีวภาพที่ปะปนอยู่ ในชั้นบรรยากาศของโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ สาเหตุของมลพิษทางอากาศนั้นคือ จากธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ สาเหตุจากธรรมชาติ อันได้แก่

 • การระเบิดของภูเขาไฟซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันอีกทั้งสารปนเปื้อนในอากาศ  อันตรายจากฝุ่นละออง
 • ไฟป่า เกิดจากการเสียดสีของกิ่งไม้ในพื้นที่ป่าหนาแน่น และมีสภาพแห้งแล้ง เมื่อเสียดสีจะก่อให้เกิดประกายไฟจนลุกลามใหญ่โตเผาไหมไปทั่วบริเวณเป็นไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ
 • ฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กมากที่ลอยอยู่ในอากาศ ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้านต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

สาเหตุจากมนุษย์ สามารถแยกออกได้จากแหล่งกำเนิด มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ดังนี้

 • แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วปล่อยก๊าซของเสียออกสู่อากาศ การเผาไหม้ของขยะมูลฝอย เป็นต้น เหล่านี้จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้งสิ้น โรคจากฝุ่น สาเหตุ
 • แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่มลภาวะอันเกิดจากยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น ยานพาหนะเหล่านี้จะปล่อยก๊าซของเสียออกสู่อากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งหลายแหล่ ทำให้เพิ่มมลพิษในอากาศ

หลังจากที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน หลายคนคงสงสัยว่าสาเหตุของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือนั้นมาจากไหนกันนะ ปัญหาใหญ่เกิดจาก ‘การเผาไร่ข้าวโพด’ ที่สำคัญคือ การเกิดไฟป่าจำนวนหลายครั้ง ทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน

การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะ และผักหวาน การเผาขยะชุมชน และการก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่น มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่าง ๆ เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ ซึ่งจะแพร่กระจายไปยังบริเวณชุมชน มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

โรคจากฝุ่นควัน ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จากฝุ่นควัน PM2.5

มลพิษทางอากาศนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์แน่นอนหากได้รับสารพิษอันปะปนมากจากมลพิษทางอากาศเข้าไป ยิ่งมีจำนวนมากอันตรายก็ยิ่งมากจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผลกระทบขั้นต้นก็ทำให้เราต้องสูดดมอากาศที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์เข้าไป ร่างกายเราก็จะเหนื่อยอ่อนไม่สดชื่น หากสะสมไปเรื่อย ๆ ทุกวันก็จะเกิดผลกระทบอันรุนแรงตามมาเช่น โรคจากฝุ่นควัน โรคจากฝุ่น อาการ 

 • การเกิดโรคภูมิแพ้จากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ ส่งผลให้มีอาการแพ้ต่างๆ ตามมา ทั้งการคันระคายเคืองที่ตา เยื่อบุโพรงจมูกบวม และมีน้ำมูก เจ็บคอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เกิดอาการหอบหืด หากได้รับเชื้อติดต่อกัน และไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการหนักขึ้น อาจติดเชื้อทางเดินหายใจส่งผลต่อการทำงานของปอดทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน ติดเชื้อรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด อันตรายจากฝุ่นละออง
 • การสูดดมก๊าซพิษต่างๆ เข้าไปในร่างกายทุกวันในปริมาณมากนั้นส่งผลเสียกับร่างกายรวดเร็วมาก อาจแตกต่างกันแค่เพียงอาการที่แสดงออกจากการได้รับก๊าซพิษที่ต่างชนิดกัน แต่สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพถึงชีวิตได้เช่นกัน เช่น การสูดสารกัมมันตรังสีแค่เพียงเล็กน้อย จะส่งผลให้คุณเกิดอาการแน่นหน้าอก เป็นผื่นตามตัว ได้รับรสชาติของตะกั่ว และโลหะในปาก จากนั้นระบบร่างกายของคุณจะทำงานผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด เป็นต้น

โรคจากฝุ่นควัน

โรคจากฝุ่นควัน สูดดมฝุ่นควันมากๆ เสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังได้

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกับสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย โดยทางสถาบันโรคทรวงอก เตือนหากได้รับฝุ่น PM 2.5 ปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ถ้าหากได้รับในปริมาณมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง โรคจากฝุ่นควัน ทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด

 • คนที่เป็นโรคหัวใจหรือปอด เช่น หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง ถุงลมโป่งพอง หรือโรคหอบหืด
 • ผู้สูงอายุ โรคจากฝุ่นควัน ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ หรือโรคปอด มากกว่าคนที่อายุยังน้อย โรคที่เกิดจากฝุ่นละออง
 • เด็กเล็กรวมถึงวัยรุ่น เนื่องจากระบบทางเดินหายใจของพวกเขายังคงพัฒนาอยู่ เมื่อพวกเขาหายใจเอาอากาศและมลพิษทางอากาศเข้าไปเมื่อต้องออกไปข้างนอก ซึ่งอาจจะหายใจเอาอากาศและมลพิษทางอากาศเข้าไปมากกว่าน้ำหนักตัวของพวกเขา จึงทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืดได้มากกว่าผู้ใหญ่
 • คนที่เป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากเมื่อหายใจเอาควันไฟป่าเข้าไป อาจทำให้มีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด อันตรายจากฝุ่นละออง
 • หญิงตั้งครรภ์ การสูดคมเอาควันไฟป่าเข้าไป อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของตัวเองและทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนาอยู่ มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

วิธีป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

หากสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าไปในปริมาณที่มากอาจส่งผลเสียต่อร่างกายไม่มากก็น้อย แต่ละวันที่เราต้องเผชิญและสูดดมหายใจเข้าไป ส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากสังเกตว่าเรามีอาการแพ้ฝุ่นหรืออยากรู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองจากละอองฝุ่นดังกล่าว สามารถปฏิบัติตามได้ใน 6 วิธี ดังนี้

1. ใส่หน้ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

การใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก่อนออกนอกอาคาร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยังช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวจากฝุ่น PM 2.5 ได้

2. หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง

การเดินทางกลางแจ้งส่งผลให้เราสัมผัสละอองฝุ่นได้โดยตรง ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหากไม่จำเป็น และงดออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะอาจสูดเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดได้มากกว่าเดิม พยายามอยู่บ้านหรือภายในอาคารที่ปิดมิดชิด อาจใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านแม้อุณภูมิภายนอกไม่สูง หรือปิดหน้าต่างให้มิดชิดในช่วงที่มีมลพิษสูง บางกรณีอาจใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก

3. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เป็นประจำ มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

การตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณพื้นที่อาศัยของเรามีค่ามลภาวะทางอากาศสูงมากน้อยเพียงใด หากค่า PM 2.5 อยู่ในระดับสีเหลือง-ส้ม ควรลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยตรง โรคจากฝุ่น ป้องกัน

4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง

การออกกำลังกายกลางแจ้งอาจสูดเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดได้มากกว่าเดิม หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันไว้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ใจสั่น ควรรีบพบแพทย์ในทันที

5. ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิด

การสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่ได้รับฝุ่นละอองโดยตรง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มภูมิแพ้ผิวหนัง ควรและหลังจากกลับเข้ามาภายในอาคารควรเปลี่ยนเสื้อผ้า ชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยทันที เพื่อไม่ให้เกิดอาการแพ้ หากมีอาการแพ้ หรือคันตามเนื้อตามตัว ควรอาบน้ำให้สะอาดอีกครั้งแล้วกินยาแก้แพ้ตามอาการ

6. ล้างจมูกเป็นประจำ

หากมีอาการคันจมูก ให้ล้างจมูกเป็นประจำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นในทางเดินหายใจส่วนบนและสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงลดการระคายเคืองจากการสูดดมฝุ่นเข้าไปในปริมาณมาก สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบและหอบหืด ควรใช้ยาสูดทางปากและยาพ่นจมูกต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและร่วมมือกัน อากาศขมุกขมัวจากหมอกควัน 

ภาครัฐแล้ว แม้จะมีการร่วมมือกับเอกชนบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างเอาจริงเอาจัง มีการณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งมาตรการลงโทษผู้ที่เผาป่า ผู้เตรียมปรับพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยการเผาเศษวัสดุเหลือใช้และวัชพืช และมาตรการส่งเสริมให้มีการรักษาป่า ปลูกป่า และอื่น ๆ อีกมากมาย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาภายในชาติ แต่ต้องร่วมกันแก้ในระดับภูมิภาค ผลกระทบจากฝุ่นละออง

เพราะแม้ว่าเราจะเพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการกับควันพิษที่มีในท้องถิ่นได้ดีเพียงใด มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองจิ๋วส่งผลร้ายต่อสุขภาพ แต่หากต้นกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ยังคงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เราคงไม่สามารถจัดการกับ ปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาแบบร่วมด้วยช่วยกัน และพยายามหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันตรายจากฝุ่นละออง

เมื่อทราบถึงผลเสียของมลพิษในอากาศ ที่มีต่อสุขภาพว่าร้ายแรงถึงเพียงนี้ เราทั้งหลายควรจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษให้น้อยลง เพื่อส่งผลให้เราและลูกหลาน มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกยาวนาน

การหลีกเลี่ยงฝุ่นควันทุกประเภท ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอดย่อมช่วยให้ สุขภาพปอดแข็งแรงที่สำคัญ ควรตรวจเช็กสุขภาพปอด ตามคำแนะนำของแพทย์และหมั่นสังเกตตัวเอง หากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์ทันที

 

อ่านต่อ>>โรคภูมิแพ้คืออะไร 

แทงบอลให้ได้กำไร